Kardiologija

Kardiologija je oblast medicine koja izučava bolesti srca i krvnih sudova. Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG apparat, UZ aparat). Traje prosečno oko 20-30 minuta a po potrebi i duže.

EKG

EKG (elektrokardiogram) beleži sa 6 standardnih odvoda i 6 prekordijalnih odvoda električnu aktivnost srca. Na osnovu EKG zapisa mogu se utvrditi: srčana frevenca, osovina srca, uvećanje srca, ishemija (angina pektoris, akutni infark miokarda), poremećaji ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa.

Šta je to ultrazvuk srca?

Ultrazvuk srca je pregled koji doktoru prikazuje pokretne slike srca. Ove slike pomažu da se što bolje proceni zdravlje Vašeg srca. Tip ultrazvuka koji se najčešće izvodi je neinvazivan i pacijenti ga odlično podnose. Lekar sa odgovarajućom obukom iz oblasti ultrazvučne dijagnostike, koristi specijlnu vrstu gela kako bi lakše pomerao uređaj koji se naziva sonda preko prednjeg zida grudnog koša. Ovo omogućava da odbijeni zvučni talasi stvore živu sliku Vašeg srca i srčanih zalistaka na monitoru ultrazvučnog aparata. Prilikom izvođenja ultrazvuka srca nema emitovanja zračenja (radijacije), a ova tehnologija se može koristiti kod ljudi svih uzrasta.

Šta je to holter monitoring EKG-a?

Holter monitoring EKG-a je neinvazivna dijagnostička proceduraodnosno poseban postupak praćenja rada srca u toku 24 ili 48 sati. Izuzetno je važna, obzirom da su potrebe srca za kiseonikom veće kada se čovek kreće nego kada miruje, kao što je slučaj tokom pregleda.

Holter EKG snimanje izvodi se tako što se pacijentu na grudni koš postave elektrode koje su povezane sa malim aparatom. Sam aparat, veličine mobilnog telefona, beleži EKG pacijenta sve vreme tokom 24 ili 48 sati. Pacijent tokom nošenja holtera obavlja uobičajene dnevne aktivnosti koje beleži u dnevnik ( kao i vreme eventualnog uzimanja leka, ukoliko je pod terapijom) , što je kardiologu izuzetno važno da bi analiza rezultata bila što bolje tumačena. Često predlažemo pacijentu da šeta malo više ukoliko nema tu naviku, kako bismo pravilnije ocenili koronarnu rezervu.

Tokom nošenja aparata, pacijent ne sme da se kupa, pomera kablove ili odlepljuje elektrode- o čemu dobija detaljna uputstva prilikom postavljanja holtera.

Podaci se sa aparata unose u kompjuter nakon skidanja holtera. Kardiolog analizira rad srca za čitavo vreme snimanja ( prati se srednja srčana frekvenca, poremećaji ritma, nivo ST segmenta, pauze u srčanom radu, dužina trajanja pojedinih intervala u ekg zapisu). Na osnovu rezultata uočavamp postoji li ishemija miokarda, aritmija ili poremećaji provođenja na osnovu čega se predlaže dalja dijagnostika i terapija. Na ovaj pouzdan i sasvim neškodljiv način stičemo objektivan uvid u stanje srčanog mišića i sprovodnog sistema srca.

Šta je to holter pritiska?

Holter pritiska je aparat koji nezavisno od Vaše psihe, svesnog ili podsvesnog uticaja pokazuje tačne vrednosti krvnog pritiska tokom dana, noći, tj. fiziološke oscilacije. Sve u cilju ranog otkrivanja hipertenzije, odluke o uvođenju antihipertenzivne terapije, praćenju terapijskog efekta na vrednosti krvnog pritiska i određivanju doze i vremena uzimanja leka.

Tokom perioda od 24-sata na nadlakticu se stavi manžetna koja je povezana sa malim aparatom koji se nosi u torbici pričvršćenoj oko pojasa. Tokom dana na svakih 15 minuta i tokom noći na svakih pola sata vremena manžetna se naduvava i meri se arterijski pritisak koji ulazi u memoriju aparata. Pacijent treba da obavlja sve uobičajne dnevne aktivnosti i da vodi precizno dnevnik o njima. Nakon isteka 24-sata aparat se skida i čitaju se rezultati dnevnih varijacija krvnog pritiska. Određuje se na osnovu toga terapija, količina, vrsta leka i raspored ordiniranja.

Nošenje 24-satnog Holter krvnog pritiska je važno da bi smo utvrdili da li postoji povišen krvni pritisak –hipertenzija. Ukoliko se utvrdi postojanje povišenog krvnog pritiska daje se adekvatan lek i dalje se Holterom može pratiti uspešnost dozirane terapije.

Vrhunska zdravstvena nega je naša misija

Uvek u službi pacijenta - poliklinika Echomedica

021 301 76 59

ordinacija.echomedica@gmail.com

Save Kovačevića 122, Vrbas

Call Now ButtonPOZOVI I ZAKAŽI PREGLED