Interna medicina

Interna medicina je grana i specijalnost medicine koja se bavi dijagnostikom, prevencijom i nehirurškim lečenjem bolesti, naročito oboljenja unutrašnih organa. Interna medicina predstavlja osnovu kliničke medicine.

Sastoji se od nekoliko subspecijalizacija tj. ogranaka: kardiologija, endokrinologija, gastroenterologija, hematologija, onkologija, nefrologija, pulmologija, reumatologija i hepatologija.

kardiologija;

endokrinologija;

gastroenterologija;

hematologija;

onkologija;

nefrologija;

pulmologija;

reumatologija;

hepatologija.

Vrhunska zdravstvena nega je naša misija

Uvek u službi pacijenta - poliklinika Echomedica

021 301 76 59

ordinacija.echomedica@gmail.com

Save Kovačevića 122, Vrbas

Call Now ButtonPOZOVI I ZAKAŽI PREGLED