Hirurgija

Hirurgija je grana kliničke medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje se moraju lečiti radom ruku hirurga i primenom mehaničkih sredstava (instrumenata).

Operativna hirurgija se može podeliti prema pristupu lečenja u četiri grupe:

reparacija rana;

ekstirpacija obolelih delova ili celih tkiva i organa;

rekonstruktivna hirurgija i

fiziološka hirurgija.

Plastična hirurgija obuhvata hirurške zahvate pri kojima se menja fizički izgled osobe.

Reč plastika potiče iz grčkog plast i znači modelirati, dati oblik.

Ovakva vrsta hirurgije ima rekonstruktivnu ili estetsku svrhu. U rekonstruktivne zahvate spadaju operacije pri kojima se ispravljaju fizičke funkcije, minimizira ili otklanja defiguracija izazvana bolešću, poremećajima pri rođenju ili nesrećama.

Estetski zahvati nemaju medicinsku svrhu i nisu esencijalni za fizičko zdravlje.

Vrhunska zdravstvena nega je naša misija

Uvek u službi pacijenta - poliklinika Echomedica

021 301 76 59

ordinacija.echomedica@gmail.com

Save Kovačevića 122, Vrbas

Call Now ButtonPOZOVI I ZAKAŽI PREGLED